Nyheter

GDPR

För att fullfölja vårt avtal med dig som kund behandlar vi nedan information när du handlar hos oss .

Vad vi sparar

-Din aktuella IP -adress

-Namn och adressinformation

-Telefon och E-post

-Eventuell e-postkorrespondens med vår kundtjänst.

-Personnummer/organisationsnummer vid fakturaköp

-Order och köphistorik.

Varför vi sparar

-För att förhindra bedrägerier och identitetskapningar.

-För att administrera din beställning.

-För att kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss.

-För att hantera returer och reklamationer.

-För att hantera support och frågor om dina tidigare beställningar.

-För att kunna skicka attraktiva erbjudande och information till dig .

-För att vi ska kunna ge dig ett mer personligt bemötande och en tjänst som är anpassad för dig .

Hur länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det.

I vissa fall finns det lagstadgade krav på att spara uppgifter i en viss tid , t.ex. vid bokföring.

I andra fall sparar vi uppgifterna så länge vi behöver dem för att t.ex. ge dig hjälp vid reklamationsfrågor samt garantier och byten…

elsie D kan inte göras ansvarig för förlust av något slag som kan uppstå vid användning av vår webbplats på grund av intrång i elsie D system eller andra driftstörningar som elsie D inte är ansvarig för .

Du lämnar därför dina person och företagsuppgifter på egen risk .

Vi rekommenderar att du alltid skuddar dig och ditt företag genom att stänga ned din webbläsare efter användning  installerar antivirusprogram och kontinuerligt uppdaterar din programvara.

Vem har tillgång till dina företag personuppgifter ?

elsieD samarbetar och köper tjänster av andra företag och dina uppgifter kan därför komma att hanteras av dem .

elsie d vidtar nödvändiga tekniska , legala och organisatoriska åtgärder för att säkra dina uppgifter.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer uppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Betalning

För att hantera din betalning vid ett köp samarbetar elsie D med företag som är specialiserade inom betalningslösningar bl.a faktura och Swish handel.

Logistik

För att hantera leveranser skickas uppgifter som namn adress telefon till logistikhanteringssystem för att få ut adressetiketter och till transportörenssystem DHL.

Nyhetsbrev

Utskick av nyhetsbrev sker till den e-postadress du anmält till oss vid en beställnings eller registrerat dig för nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka av dina person/företagsuppgifter elsie D behandlar.

Du har även rätt att få dina personuppgifter som elsie d behandlar korrigerade.

I de fall elsie D ej behöver uppgifterna för att uppfylla rättsliga krav har du rätt att få dina person/företagsuppgifter som elsie D behandlar raderade.

Lagring av persondata

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina person/företagsuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet .

Ändringar

Eventuella ändringar kommer att aviseras på elsie D webbsida för respektive .

Du kan kontakta person/företagsuppgiftsansvarig genom att sicka

e-post till : Agneta@elsie-d.se